Øystein Sørensen: Slaget ved Salamis

Boka til Sørensen handlar om kontrafaktisk historie. Forfattaren spekulerer i korleis historia kunne ha blitt dersom avgjerande hendingar hadde fått eit anna utfall.

Oppgåve

 

1      Kva fekk slaget ved Thermopylane å seia for den vidare kampen mot persarane?
2      Kvifor var kampen mellom persarane og grekarane så avgjerande?
3      Kva kunne ha skjedd dersom Themistokeles hadde blitt utvist frå Aten?
4      Kva er poenget til Øystein Sørensen i artikkelen om slaget ved Salamis?
5      Kjenner du til historiske situasjonar der eit anna utfall kunne ha ført til at historia hadde utvikla seg heilt annleis?

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 22.04.2010

© Cappelen Damm AS