Xenofon: Minne om Sokrates

Forteljinga til Xenofon er ei av de viktigaste kjeldene vi har om livet til Sokrates

Oppgåve

 

1         Kva for anklager var retta mot Sokrates, ifølgje Xenofon?
2         Korleis skildrar Xenofon verksemda til Sokrates? Kva spørsmål og kva metode brukte han?
3         Kva var forskjellen på Sokrates og sofistane?
4         Kva for oppfatning har Xenofon sjølv av Sokrates?
5         Kvifor trur du Sokrates var så negativ til å ta betaling for undervisinga si?
6         Korleis vurderer du denne teksten som historisk kjelde? Bruk spørsmåla på side 448 i læreboka.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 22.04.2010

© Cappelen Damm AS