Platon: Staten

Du kan lese meir om Platon på side 100 i læreboka.

Oppgåve

 

1         Korleis meiner Sokrates at barneavl bør gå føre seg?
2         Kva bør skje med barn av mindre verdifulle foreldre eller barn med handikapp?
3         Kven har ansvaret for oppveksten til og oppsedinga av barn?
4         Kvifor trur du Sokrates ikkje vil at mødrene skal kjenne igjen sine eigne barn?
5         Korleis vurderer du Sokrates sin visjon om oppveksten til barn?

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 22.04.2010

© Cappelen Damm AS