Aristoteles: Den nikomakiske etikken

Du kan lese meir om Aristoteles på side 109 i boka.

Oppgåve

 

1         Kva er det alt strever etter, ifølgje Aristoteles?
2         Kva er dygd, og når lever eit menneske dygdefullt?
3         Kan du gi eit eksempel på ei handling som er ein mellomting mellom to ytterkantar?
4         Er du einig med Aristoteles i at eit liv mellom ytterpunkt er det beste?
5         Kva er eit lykkeleg liv for deg?

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 22.04.2010

© Cappelen Damm AS