Benedikt frå Nursia

 

Benedikt frå Nursia (480-543) var grunnleggjaren av munkeordenane i Vest-Europa. Omkring 529 etablerte han eit kloster i Monte Cassino, eit stykke sør for Roma. Til grunn for livet i klosteret låg Benedikts munkeregel. Han la vekt på ein balanse mellom praktisk arbeid og åndelege syslar. Benedikts regel blei retningsgivande for kloster over heile Vest-Europa. 

Oppgåve

Les om Benedikt og klosterlivet. Svar på oppgåvene.

1 Kva var bakgrunnen for Benedikts regel?

2 Korleis skilde det vestlege klosterlivet seg frå det austlege?

3 Kvifor la Benedikt så sterk vekt på praktisk arbeid?

4 Kva slags type kjelde er utdraget frå munkeregelen?

5 Kva skjedde med Monte Cassino under andre verdskrigen?

6 Les om Hildegard frå Bingen (sjå anna kjeldeoppgåve). På kva måte var klosteret hennar prega av Benedikts regel?

Nettressursar

Biografi om Benedikt

http://www.katolsk.no/biografi/benedikt.htm

Copyright: Den katolske kyrkja

Klosterliv

http://www.katolsk.no/artikler/klosterliv/

Copyright: Den katolske kyrkja

Slaget om Monte Cassino

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/3487075.stm#

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 21.08.2018

© Cappelen Damm AS