Studio Sokrates: Den vitenskapelige revolusjonen

NRKs "Studio Sokrates" har laga eit program om den vitskaplege revolusjonen i renessansen. Som vanleg tek programmet for seg filosofi og jazzmusikk. Lytt til programmet og svar på spørsmåla nedanfor.

Les også om den vitskaplege revolusjonen i læreboka side 237-254.

Oppgåve

1 Kva meiner vi med eit paradigmeskifte?

2 Kva paradigme nemner programleiaren Kari Oppdal?

3 Kva for verdsbilete eksisterte i mellomalderen?

4 Kva var det nye med paradigmet til Copernicus?

5 Kva meiner dei med at mennesket blei "degradert"?

Nettressursar

Den vitskaplege revolusjonen

http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/227607

Om vitskap og jazz. NRKs "Studio Sokrates"

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 22.04.2010

© Cappelen Damm AS