John Locke: To avhandlinger om styresett

Du kan lese meir om John Locke på side 330 i læreboka.

Oppgåve

  1. Kva var den historiske bakgrunnen for avhandlinga til Locke?
  2. Korleis skildrar han mennesket i naturtilstanden?
  3. Kvifor vil mennesket oppgi fridommen i naturtilstanden?
  4. Kva er den overordna hensikta med å opprette samfunn og statar?
  5. Korleis bør makthavarane opptre overfor borgarane?
  6. På kva måte legitimerer Lockes avhandling borgarane sine rettar overfor kongemakta?

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 23.04.2010

© Cappelen Damm AS