Jean-Jacques Rousseau: Samfunnspakten

Du kan lese meir om Jean-Jacques Rousseau på side 340 i læreboka.

Oppgåve

  1. Korleis er mennesket sin situasjon ved fødselen, og kva skjer med det i samfunnet?
  2. Kva positive følgjer kan samfunnspakta ha for den enkelte?
  3. Kva meiner Rousseau med allmennviljen?
  4. Korleis skil allmennviljen seg frå alle sin vilje?
  5. Kva syn har Rousseau på politiske parti?
  6. ”Ein vil alltid sitt eige beste, men det er ikkje alltid ein ser det”, skriv Rousseau. Kven skal avgjere når ein tek feil? Kva for mekanismar kan korrigere feilaktige oppfatningar blant folk flest?
  7. I kva grad kan eit system der allmennviljen skal påtvingast alle sin vilje, vere farleg?
  8. Somme hevdar at det går ei linje frå tankane Rousseau hadde om allmennviljen,  til Robbespierres terrorvelde under den franske revolusjonen. På kva måte kan Rousseau eventuelt legitimere slike maktovergrep?
  9. Samanlikn Locke, Montesquieu og Rousseau. Kven av dei tre tenkjarane har hatt sterkast påverknad på det norske politiske systemet slik det fungerer i dag?

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 23.04.2010

© Cappelen Damm AS