Kjelder: Kapittel 2

Oppgaver til tekstane fins i høgremargen lengre oppe på nettsida for antikken

1 Hesiod: Theogonia

2 Herodot: Historie

3 Xenofon: Erindringer om Sokrates

4 Platon: Staten

5 Aristoteles: Den nikomakiske etikk

6 Øysten Sørensen: Salamis 480 f. Kr

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 27.05.2010

© Cappelen Damm AS