Velkommen til fagnettstaden Historie og filosofi 1

Nettstaden har same oppbygning som læreboka. Til kvart kapittel er det ulike interaktive oppgåver og kjelder med arbeidsoppgåver.   

 

 

Eg kan rekne ut rørslene til himmelske lekamar, men ikkje galskapen til menneska

Isaac Newton, 1643-1727. 

 

William Blake (1757-1827): Isaac Newton. WikipediaWilliam Blake (1757-1827): Isaac Newton. Wikipedia

 

Siste nytt

Nye eksamensoppgaver muntlig

Eksempeloppgaver mm. fra UtdanningsdirektoratetCappelen Damm

Sist oppdatert: 17.08.2017

© Cappelen Damm AS