Charles de Montesquieu: Lovens ånd

Du kan lese meir om Charles de Montesqieu på side 336 i læreboka.

Oppgåve

  1. Korleis er makta til staten fordelt?
  2. Kva oppgåver har kvar statsmakt?
  3. Kvifor er maktfordelinga nødvendig?
  4. Korleis bør dommarar peikast ut, og kor lenge bør dei sitje i embetet sitt?
  5. Korleis bør dommane vere?
  6. Korleis blir dommarar peikte ut i Noreg i dag?
  7. Kva seier det norske lovverket om straffutmåling? Har vi faste straffer, eller kan dommarane bruke skjønn?
  8. I USA blir mange dommarar valde gjennom demokratiske val. Kva fordelar og ulemper har ein slik måte å peike ut dommarar på?
  9. USA har også faste dommar for ein del typar lovbrot. Kva fordelar og ulemper har eit slikt system?

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 23.04.2010

© Cappelen Damm AS