Studio Sokrates: René Descartes

Studio Sokrates har laga to program om den franske filosofen og vitskapsmannen René Descartes - og jazzmusikk. Lytt til programmet og svar på spørsmåla nedanfor.

Du kan også lese om Newton og Descartes i læreboka side 291-294.

Oppgåve

Del 1:

1 Kva er det mekanistiske verdsbiletet?

2 Er det plass for Gud i det mekanistiske verdsbiletet?

3 Kva var Descartes' bidrag til vitskapsrevolusjonen?

4 Kva meinte Descartes om tenking og kjensler?

Del 2:

1 Kva gjekk Descartes' metode ut på?

2 Kva meinte han med at "skrik frå dyr er rusk i maskineriet"?

3 Kva var det ifølgje Descartes umogleg å tvile på?

4 På kva grunnlag kunne vitskapen byggje opp ny kunnskap?

Nettressursar

René Descartes, del 1

http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/229598

Studio Sokrates om den franske filosofen og jazzmusikk

René Descartes, del 2

http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/231362

Studio Sokrates om den franske filosofen og jazzmusikk

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 23.04.2010

© Cappelen Damm AS